Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

2 Piece Sets Womens Outfits Y2K Clothes Halluu Gurraacha Haaraa Harka dheeraa Gubbaa Drawstring Qoqqoodamuu Sexy Club Lafa-dheerina Skirt Suit

2 Piece Sets Womens Outfits Y2K Clothes Halluu Gurraacha Haaraa Harka dheeraa Gubbaa Drawstring Qoqqoodamuu Sexy Club Lafa-dheerina Skirt Suit

Gatii idilee Br4,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Akkaataa : Daandii Ol'aanaa

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Siiluweettii : A-LINE

Yeroo : Birraa/Birraa

Guyyaa Gadhiifamuu : Ganna 2021

Gosa Paattara : Jajjaboo

Dheerinni Paantii(cm) : Dheerinni Guutuu

Gosa Cufiinsa Paantii : Mudhii Elastikii

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : 4578

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Poolyester

Saala : DUBARTOOTA

Qabiyyee huccuu : 91% (dabalata) - 95% (dabalata) .

Gosa Uffataa : Kan makame

Dheerinni Uffata : Dheerinni Lafaa

Faaya : Baandaajii,Shirring,Folds

Koolaa : V-Neck

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Super-short

Gosa Cufiinsaa : Pullover

Maqaa Maqaa : pzhk

Umurii : Umurii 18-35 Waggaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.