Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

2022 Autumn Velvet Tracksuit Dubartoota Sets Lama Piece Qilleensaa Velor Tracksuit Dubartootaa Sweat Suit 2 Piece Outfits Dubartootaaf Sweatshirt

2022 Autumn Velvet Tracksuit Dubartoota Sets Lama Piece Qilleensaa Velor Tracksuit Dubartootaa Sweat Suit 2 Piece Outfits Dubartootaaf Sweatshirt

Gatii idilee Br3,200.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,200.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Mudhii Giddugaleessaa

Akkaataa : Casual

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Yeroo : Birraa/Qilleensaa

Guyyaa Gadhiifame : Ganna 2022

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Akkaataa Paantii : Paantii Harem

Dheerinni Paantii(cm) : Dheerinni Guutuu

Gosa Cufiinsa Paantii : Mudhii Elastikii

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : Velor dubartoota seet

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Poolyester

Saala : DUBARTOOTA

Akkaataa Fuulduraa : Diriiraa

Gosa Fit : Loose Fit

Qabiyyee huccuu : 81% (dabalata) - 90% (dabalata) .

Gosa Uffataa : Fiiber sinteetikii

Elasticity : Diriirsuu hin qabne

Koolaa : O-Neck

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Yeroo hunda

Gosa Cufiinsaa : Pullover

CN : Zhejiang jedhamuun beekama

Maqaa Maqaa : Venlilulu

Umurii : 25-34

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.