Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

2022 Minimalist Faashinii Dhiiraa Ultra Haphii Sa'aatii Dhiirota Salphaa Daldala Sibiilaa Hin Goggogne Mesh Belt Quartz Sa'aatii relogio masculino

2022 Minimalist Faashinii Dhiiraa Ultra Haphii Sa'aatii Dhiirota Salphaa Daldala Sibiilaa Hin Goggogne Mesh Belt Quartz Sa'aatii relogio masculino

Gatii idilee Br1,500.00 ETB
Gatii gurgurtaa Br1,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

ISPEESIFIKEESHIINII

Gad fageenya Bishaan Danda'uu : Bishaan Hin Danda'u

Akkaataa : Faashinii & Casual

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sochii : Kuwaarzii

Lakkoofsa Moodeela : KL959

Gosa Meeshaa : Sa'aatii Harkaa Quartz

Gosa Meeshaa Foddaa Bilbilaa : Hardlex

Daayameetira Daayilii : 40mm

Gosa Qabduu : Buckle

Fulbaanni Keessoo : 10mm

Boca Keessoo : Geengoo

Meeshaa Keessoo : Sibiilaa hin goggogne

Maqaa Maqaa : DIJANES

Boxes & Cases Meeshaa : Paakeejii hin qabu

Bal'ina Baandii : 20mm

Gosa Meeshaa Baandii : Sibiilli hin goggogne

Dheerinni Baandii : 23cm

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.