Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

2023 Dubartoota Knitted Pleated Skirts Faashinii Mudhii Ol'aanaa Knit Uffata Halluu Jajjaboo Dubartii Classic Skirt

2023 Dubartoota Knitted Pleated Skirts Faashinii Mudhii Ol'aanaa Knit Uffata Halluu Jajjaboo Dubartii Classic Skirt

Gatii idilee Br3,700.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,700.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

is_customized : Eeyyee

Mudhii : Wantoota Uumamaa

Akkaataa : Casual

Siiluweettii : Pleated

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : siree dubartootaa

Meeshaa : Cuunfaa

Meeshaa : Diriirsuu & Ispaandeksii

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : Regulai Fit

Gosa Uffataa : Kan hodhamaa

Elasticity : Cimina Ol’aanaa

Uffata Dheerinni : Jilba-Dheerinni

Faaya : Faaya Sarara Ifa

CN : Guwaangdoong

Umurii : 25-34

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.