Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Aachoae Gurraacha PU Gogaa Siree Dubartoota 2022 Haaraa Midi Sexy Mudhii Ol'aanaa Bodycon Qoqqoodamuu Siree Waajjira Qalama Siree Jilba Dheerinni

Aachoae Gurraacha PU Gogaa Siree Dubartoota 2022 Haaraa Midi Sexy Mudhii Ol'aanaa Bodycon Qoqqoodamuu Siree Waajjira Qalama Siree Jilba Dheerinni

Gatii idilee Br2,300.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,300.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : impaayera

Gosa : Siree gogaa

Deeggarsa : Jumlaa & Dropshipping

Akkaataa : Casual

Akkaataa : Casual, Faashinii, Waajjira

Silhouette : Qalama

Gosa Paattara : Jajjaboo

Package : 1* Siree dubartootaa

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : P01

Meeshaa : PU

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Uffataa : Kan hodhame

Uffata Dheerinni : Jilba-Dheerinni

Maqaa Maqaa : Aachoae

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.