Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Bclout Faashinii Midhaan Adii Gubbaa Dubartoota 2023 Bilaawuzii Elegant Flare Sleeve Asymmetry Qamisa Gurraacha Bilaawuzii Uffata Daandii Sexy Gubbaa Birraa

Bclout Faashinii Midhaan Adii Gubbaa Dubartoota 2023 Bilaawuzii Elegant Flare Sleeve Asymmetry Qamisa Gurraacha Bilaawuzii Uffata Daandii Sexy Gubbaa Birraa

Gatii idilee Br2,200.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,200.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Fulbaana : Haphii

Style : Giiftii Waajjira

Akkaataa Harkaa : Flare Sleeve

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Gosa Qamisa : Qamisa Yeroo hunda

Yeroo : Ganna

Guyyaa Gadhiifamuu : Ganna 2020

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : CY5499

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Cuunfaa

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : Slim Fit

Qabiyyee huccuu : 96% fi isaa ol

Gosa Uffataa : Kan hodhame

Elasticity : Diriirsuu hin qabne

Faaya : Kiisha

Koolaa : Koolaara gadi garagalchuu

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Gabaabaa

Gosa Cufiinsaa : Harma Tokko

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : Bclout

Umurii : 18-24

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.