Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

BerryGo Strap sarara mesh lace qoqqoodame dubartoota uffannaa Sexy gadi fagoo v morma backless maxi uffannaa Autumn qorra dheeraa paartii uffata vestidos

BerryGo Strap sarara mesh lace qoqqoodame dubartoota uffannaa Sexy gadi fagoo v morma backless maxi uffannaa Autumn qorra dheeraa paartii uffata vestidos

Gatii idilee Br4,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : impaayera

Gosa : Kaamisoolii

Akkaataa : Sexy & Kilabii

Akkaataa Sleeve : Qabduu Ispageetii

Dheerinni Harkaa(cm) : Harka hin qabne

Siiluweettii : Fit fi Flare

Yeroo : Birraa

Guyyaa Gadhiifamuu : Ganna 2021

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sarara mormaa : V-Neck

Lakkoofsa Moodeela : S18DR0846

Meeshaa : Poolyester

Saala : DUBARTOOTA

Dheerinni Uffata : Dheerinni Lafaa

Gosa Cufiinsaa : Pullover

Maqaa Maqaa : BerryGo

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.