Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Fuulaa Sweatshirt

Fuulaa Sweatshirt

Gatii idilee Br8,232.93 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br8,232.93 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Sweatshirt Blanket jedhu isin beeksisna! Fuulaan uffatamu kun mana keessatti boqochuuf ykn laptop keessan irratti hojjechuuf mijataa dha. Uffanni lallaafaa super fi hood guddaa ta'e yeroo qorraa hunda mijataa fi ho'aa si taasisa. Kiishaan fuulduraa fageenya irraa to'annoo keessan, nyaata salphaa ykn waan isin barbaachisu kamiyyuu bakka harkaan isin bira ga'utti kuusuudhaaf mijataa dha. Qilleensi qorraa qorra kana mana keessa akka isin tursu hin godhinaa, Blanket Sweatshirt waliin ala guddaa ta'etti gammadaa!

Guddina: 1.1.
Dheerinni 150cm Guddina: Dheerinni:150cm Hem:160cm Bust:164cm Sleeve:80cm
Dheerinni 120cm Guddina: Dheerinni:120cm Hem:148cm Bust:148cm Sleeve:80cm


Qabiyyee Paakeejii:
1 x Sweatshirt Fuulaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.