Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

BoozRey Dubartoota Elegant Gown Uffata Dheeraa Galgala Kilabii Outfits Dubartoota Guwantii Sleeve Velvet Sexy Slit Maxi Uffata Uffata Misirroo

BoozRey Dubartoota Elegant Gown Uffata Dheeraa Galgala Kilabii Outfits Dubartoota Guwantii Sleeve Velvet Sexy Slit Maxi Uffata Uffata Misirroo

Gatii idilee Br4,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : impaayera

Gosa : Yeroo hunda

Akkaataa : Akkaataa Ingilizii

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Siiluweettii : A-LINE

Guyyaa Gadhiifamuu : Ganna 2021

Gosa Profaayilii : A

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sarara Mormaa : Koolaa Iskuweerii

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Aseeteet

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Uffataa : Poplin

Dheerinni Uffata : Dheerinni Lafaa

Faaya : Kan uffatamu

Gosa Cufiinsaa : Pullover

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.