Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Bornladies 2022 Bu'uuraa Turtleneck Dubartoota Sweaters Birraa Qilleensaa Tops Slim Dubartoota Pullover Knitted Sweater Jumper Lallaafaa Ho'aa Harkisa

Bornladies 2022 Bu'uuraa Turtleneck Dubartoota Sweaters Birraa Qilleensaa Tops Slim Dubartoota Pullover Knitted Sweater Jumper Lallaafaa Ho'aa Harkisa

Gatii idilee Br2,200.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,200.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Fulbaana Hidhaa : Huccuu gaarii

Fulbaana : Fulbaana (Qilleensa) .

Akkaataa : Casual

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Yeroo : Birraa/Qilleensaa

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Dhibbeentaa Meeshaa : 95% ol

Gosa Paattara : Jajjaboo

Paattara : SLIM

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Qabiyyee Meeshaa : suufii poliyester

Meeshaa : naayiloonii,Poliyester,Ispandeksii,Cuunfaa

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : Qarqara

Elasticity : Cimina Giddugaleessaa

Koolaa : Turtleneck

Dheerinni Uffata : Yeroo hunda

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : bornladies

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.