Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Cryptographic Garba Tokko Sexy Dugda Hin Qabne Twist Bodysuits Dubartoota Harka Dheeraa Gubbaa Slim Mudhii Ol'aanaa Bodysuit Kilabii Paartii Streetwear

Cryptographic Garba Tokko Sexy Dugda Hin Qabne Twist Bodysuits Dubartoota Harka Dheeraa Gubbaa Slim Mudhii Ol'aanaa Bodysuit Kilabii Paartii Streetwear

Gatii idilee Br3,000.00 ETB
Gatii idilee Br11.49 ETB Gatii gurgurtaa Br3,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Akkaataa : Sexy & Kilabii

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Meeshaa : Poolyester

Gosa Meeshaa : Bodysuits

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : gogaa

Gosa Uffataa : Huccuu Bal'aa

Faaya : Dugda malee

Maqaa Maqaa : kirpitoogiraafii

Umurii : Umurii 18-35 Waggaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.