Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 5

Getaddis

Fall Suit Dubartoota OL Suit White Blazer Set Faashinii Sexy Split Fork Bandage Gabaabaa Skirt Dubartoota Casual Gabaabaa Gubbaa Blazer fi Skirt Set

Fall Suit Dubartoota OL Suit White Blazer Set Faashinii Sexy Split Fork Bandage Gabaabaa Skirt Dubartoota Casual Gabaabaa Gubbaa Blazer fi Skirt Set

Gatii idilee Br3,200.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,200.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

is_customized : Lakki

Mudhii : Mudhii Olka’aa

Style : Giiftii Waajjira

Akkaataa Sleeve : Kan biroo

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Guyyaa Gadhiifame : Birraa 2021

Gosa Paattara : Jajjaboo

Akkaataa Paantii : Siree Gabaabaa

Gosa Cufiinsa Paantii : Button Fly

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : 126

Qabiyyee Meeshaa : Polyester

Meeshaa : Poolyester

Dheerinni : Gabaabaa

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : gogaa

Qabiyyee huccuu : 81% (dabalata) - 90% (dabalata) .

Gosa Uffataa : Cuunfaa Poolyester

Faaya : Kan walqabate

Koolaa : Notched kan qabu

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Gabaabaa

Gosa Cufiinsaa : Harma Tokko

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.