Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 1

Getaddis

Ji'oomeetirii Colorblock Maxxansa Lace Up Elegant Faashinii Lama Kutaa Set Dubartoota Buttfly Sleeve V Morma Navel Mudhii Ol'aanaa 2 Piece Set Dubartoota

Ji'oomeetirii Colorblock Maxxansa Lace Up Elegant Faashinii Lama Kutaa Set Dubartoota Buttfly Sleeve V Morma Navel Mudhii Ol'aanaa 2 Piece Set Dubartoota

Gatii idilee Br3,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Mudhii Olka’aa

Akkaataa : Sexy & Kilabii

Akkaataa Harkaa : Petal Sleeve

Dheerinni Harka(cm) : Gabaabaa

Yeroo : Ganna

Gosa Paattara : Maxxansa

Akkaataa Paantii : Paantii Miila Bal'aa

Dheerinni Paantii(cm) : Dheerinni Guutuu

Gosa Cufiinsa Paantii : Mudhii Elastikii

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Meeshaa : Poolyester

Saala : DUBARTOOTA

Akkaataa Fuulduraa : Diriiraa

Gosa Fit : gogaa

Gosa Uffataa : Huccuu Bal'aa

Faaya : Bowwaa

Koolaa : V-Neck

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Super-short

Gosa Cufiinsaa : Pullover

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : Mataa hanga miilaatti

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.