Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

GypsyLady Ganna Aduu Embroidered Mesh Cover-Ups Sarara dheeraa Kimono Adii Tunic Beach Kaftan Ayyaana Dheeraa Boho Uffata Dambalii Tops

GypsyLady Ganna Aduu Embroidered Mesh Cover-Ups Sarara dheeraa Kimono Adii Tunic Beach Kaftan Ayyaana Dheeraa Boho Uffata Dambalii Tops

Gatii idilee Br3,000.00 ETB
Gatii idilee Br29.16 ETB Gatii gurgurtaa Br3,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Akkaataa : Akkaataa qarqara galaanaa

Guyyaa Gadhiifame : Ganna 2022

Gosa Paattara : Maxxansa

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Meeshaa : Poolyester

Fit : Safara dhugaa wajjin wal simata, guddina kee isa idilee fudhadhu

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : khalee yose

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.