Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Walakkaa Harkaa

Uffata Walakkaa Harkaa

Gatii idilee Br6,564.82 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br6,564.82 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata gannaa qabbanaa'aa fi istaayil ta'e si eegu barbaadduu? Uffata Mini Dubartootaa V Neck Lantern Half Sleeve Mudhii Olka'aa Patchwork Mini Dress keenya caalaa hin ilaalinaa. Uffanni salphaa fi qilleensa qabu kun suufii makaa irraa kan hojjetame yoo ta'u, guyyoota gannaa ho'aa sanaaf mijataa dha. Bodycon fit figure kee kan flatters, dizaayiniin patchwork ammoo tuqa bashannanaa fi flair dabalata. Dabalataan, walakkaa sleeves guyyaa guutuu mijataa akka ta'uuf uwwisa sirrii ta'e ni kenna. Gara qarqara galaanaa deemtanis ta'e halkan magaalattii irratti baatee, uffannaan kun mataa garagalchuun isaa hin oolu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.