Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Halter Neck Striped Top Mudhii Olka'aa Uffata Gabaabaa Sets

Halter Neck Striped Top Mudhii Olka'aa Uffata Gabaabaa Sets

Gatii idilee Br2,313.83 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,313.83 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Kun exquisite Halter Neck Striped Top High Waist Short Dress Sets yeroo kamiifuu mijataa dha. Walgahii daldalaa irraa kaasee hanga jireenya guyyaa guyyaa tasgabbaa'aa, tuuta lamaa kun elementoota akkaataa, mijataa fi baay'ee fayyadamuu barbaaddan hunda qaba. Fabricated to perfection featuring high quality blend of materials inni diriirfamuu guddaa kan kennu yoo ta'u dizaayinii bodycon harka hin qabne kan qabu yoo ta'u mijataa guddaa ta'a. Seet stylish two piece set kun v neck halter neck xiqqoo kan qabu yoo ta'u, gubbaa sarara walxaxaa kan qabuu fi ladder cutwork kan utmost elegance dabalu qaba. Gama biraatiin, ispoortii salphaa mudhii olka'aa gabaabaa marfata mini skirt dizaayinii V dugda faayame kan ilaalcha keessan duraanuu glamorous daran guddisa. Ganna kana uffata ajaa'ibaa kana amma itti dabaluudhaan kaabinee uffata keessan fooyyessaa!

Ispeesifikeeshinii:
Akkaataa: Faashinii
Saala: Dubartoota
Gosa Paattara: Halluu Qulqulluu
Meeshaa: Suphee Hodhuu
Sleeve: Gabaabaa
Carraa: Yeroo hunda
Guddina: Guddina Tokko
Halluu: Akkuma Agarsiise


Qabiyyee Paakeejii:
1* Gubbaa + 1* Siree

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.