Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Fanni Dachaafamuu Danda'u Morma Fannifame

Fanni Dachaafamuu Danda'u Morma Fannifame

Gatii idilee Br2,532.46 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,532.46 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Humnaa fi mijataa Fanaa Dachaafamuu danda'u Morma Hanging Neck jedhamu daawwadhaa. Kofa sirreeffamuu danda'u 150° kan jijjiiramu yoo ta'u, fanni kun bakki keessan maal iyyuu yoo ta'e qilleensa qabbanaawaa fi mijataa ta'e akka isiniif dhiheessuuf bakka qilleensaa naannoo hundaatti bahu 360° qaba! Turbo Fan blades qilleensa cimaa super ta'eef 60 furdachuun saffisa qilleensaa dachaa lama siif kenna. Akkasumas qilleensa micciiruuf jecha daaktii qilleensaa bahu (extrusion air duct) kan daran dabalu ni dhiheessa. Kan biraa maaltu jira, baatirii dinqisiisaa 3000 ykn 5000 mAh kan yeroo dheeraaf itti fayyadamuuf chaarjii tokkoon hanga sa'aatii 18 turu qaba. Sochii alaa kamiifuu kan mijatu, fanni kun baayyee callisaa fi dachaafamuu danda'a, kuusaa fi geejjibaa salphaa ta'eef. Har'a yeroo Hanging Neck Foldable Fan qabaattan qabbana battalumatti isinitti dhaga'amuuf qophaa'aa!

Ispeesifikeeshinii:
Meeshaa: ABS+PC
Dandeettii Baatirii: 5000mAh/3000mAh
Yeroo Chaarjii: 3-4H
Umurii Baatirii: 18H
Kofa: naannoo digrii 360
Voltaajii Galtee: 5V
Kaarentii Galtee: 1A
Humna Sadarkaa: 2-5W
Interfeesii Plug: MICRO USB
Yeroo Fayyadamaa: Girii jalqabaa irratti sa’aatii 6, giiri lammaffaa irratti sa’aatii 4.5, giiri sadaffaa irratti sa’aatii 3

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.