Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Qawwee Masaajii Firikuweensii Ol'aanaa Maashaa Boqonnaa Qaama Boqochiisu Massaajii Elektirikii Qawwee Wal'aansa Borsaa Socho'aa wajjin fiitness

Qawwee Masaajii Firikuweensii Ol'aanaa Maashaa Boqonnaa Qaama Boqochiisu Massaajii Elektirikii Qawwee Wal'aansa Borsaa Socho'aa wajjin fiitness

Gatii idilee Br5,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br5,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Doonii Irraa
Halluu
Gosa Plug

ISPEESIFIKEESHIINII

Guddina : Xiqqaa,Giddugaleessa,Guddaa,XGuddaa,Safara Dachaa SML

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : Rlaxyoo S1/S2/S3

Meeshaa : Meeshaa Walnyaatinsa

Gosa Meeshaa : Masaajii fi Boqonnaa

Mirkaneessa : CE

Maqaa Maqaa : Rlaxyoo

Hojiirra oolmaa : Qaama

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.