Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

QULLINA OL'AANAA Faashinii 2020 Dizaayinii Jaakkeetii Blazer Dubartootaa Magariisa Gurraacha Biluu Jajjaboo Gubbaa Waajjira Giiftii Uffata Saayizii S-4XL

QULLINA OL'AANAA Faashinii 2020 Dizaayinii Jaakkeetii Blazer Dubartootaa Magariisa Gurraacha Biluu Jajjaboo Gubbaa Waajjira Giiftii Uffata Saayizii S-4XL

Gatii idilee Br4,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Fulbaanni : ISTANDARD

Akkaataa : Casual

Akkaataa Harkaa : Harka Qamisa

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Guddina : S-4XL

Yeroo : Qilleensaa;Kufaatii;Birraa;Birraa

Yeroo : Birraa/Qilleensaa

Guyyaa Gadhiifamuu : Birraa 2021

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : 1811

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Ispandeksii

Meeshaa : Aseeteet

Gosa Meeshaa : Blazers

Hooded : Lakki

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : Slim Fit

Qabiyyee huccuu : 91% (dabalata) - 95% (dabalata) .

Gosa Uffataa : Fiiber sinteetikii

Elasticity : Diriirsuu hin qabne

Faaya : Kiisha

Halluu : Gurraacha;Magariisa;Buluu;Burtukaana;Pink;Halluu diimaa

Koolaa : Notched kan qabu

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Yeroo hunda

Gosa Cufiinsaa : Button Tokko

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : YUCHENSHANG

Umurii : 25-34

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.