Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Gurgurtaa Ho'aa Sansalata Luuzii Sexy Dugda Hin Qabne Jumpsuit Dubartoota Harka Hin Qabne Gogaa Bodycon Rompers Dubartoota Paartii Overalls Casual Tassel Playsuits

Gurgurtaa Ho'aa Sansalata Luuzii Sexy Dugda Hin Qabne Jumpsuit Dubartoota Harka Hin Qabne Gogaa Bodycon Rompers Dubartoota Paartii Overalls Casual Tassel Playsuits

Gatii idilee Br3,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u
Doonii Irraa

ISPEESIFIKEESHIINII

Gosa Mudhii : OL'AANAA

Gosa : Uffata utaalcha

Fulbaanni : ISTANDARD

Akkaataa : Sexy & Kilabii

Guyyaa Gadhiifamuu : Ganna2019

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Pattern : Paantii Qalama

Dheerinni Paantii(cm) : Dheerinni Guutuu

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : ZG1568FJZFOXM6011MSN2018

Meeshaa : Poolisteer,Ispaandeeksii

Dheerinni : Dheerinni Guutuu

Gosa Meeshaa : Jumpsuits

Saala:Dubartoota/Dubartoota/Dubartii/Dubartii : Akkaataa:Faashinii/Sexy/Casual/Party/Night Club

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : gogaa

Qabiyyee huccuu : 91% (dabalata) - 95% (dabalata) .

Gosa Uffataa : Kan hodhamaa

Faaya : TASSEL

Halluuwwan:Adii,Gurraacha,Buluu,Magariisa,Diimaa : Yeroo:Ganna/Birraa/Birraa

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : DYLAFO

Umurii : Umurii 18-35 Waggaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.