Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

InsDoit Y2K Gurraacha Paankii Mataa Maxxansaa Mall Goth Jiinii Dubartii Eyelet Buckle Akaadaamii Fe'umsa Paantii Streetwear Kiisha Guddaa Suutaa Dukkanaawaa

InsDoit Y2K Gurraacha Paankii Mataa Maxxansaa Mall Goth Jiinii Dubartii Eyelet Buckle Akaadaamii Fe'umsa Paantii Streetwear Kiisha Guddaa Suutaa Dukkanaawaa

Gatii idilee Br4,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Gosa Mudhii : MID

Akkaataa 7 : Uffata daandii irratti uffatamu Paankii Akkaataa Maxxansa Mudhii Gadi Jiinii Dubartoota

Akkaataa 6 : Eyelet Buckle Gurraacha Paankii Goth Jiinii Dubartii

Akkaataa 5 : Uffata daandii irratti Paankii Qajeelaa Paankii

Akkaataa 4ffaa : Mall Goth Y2K Punk Grunge Paantii Dubartootaa

Style 3 : Uffata Gothic Ganna Paantii Gurraacha Dubartoota

Style 2 : Dubartootaa Faashinii Uffata Daandii Harem Paantii

Akkaataa : Uffata daandii irratti uffatamu

Style : Y2k Faashinii Surree Paantii Dubartoota Mudhii Olka'aa

Guddina : S/M/L

Yeroo : Ganna

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Bineensa

Akkaataa Paantii : Paantii Fe'umsaa

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : LQWGP18045

Meeshaa : Cuunfaa

Meeshaa : Poolyester

Dheerinni : Dheerinni Guutuu

Saala : DUBARTOOTA

Akkaataa Fuulduraa : Diriiraa

Gosa Fit : Yeroo hunda

Gosa Uffataa : Huccuu Bal'aa

Faaya : Hojii ciccitaa

Halluu : Gurraacha

Gosa Cufiinsaa : Mudhii Elastikii

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : INSDOIT

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.