Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 9

Getaddis

Jaappaan JK Intala Anime Giraafiksii T Shirts

Jaappaan JK Intala Anime Giraafiksii T Shirts

Gatii idilee Br1,668.11 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,668.11 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Ibsa yeroo dhiyootti hin dagatamne Japan JK Girl Anime Graphic T Shirts waliin kenni. T-shirts faashinii, grunge-inspired kun akkaataa punk goth fi harajuku kan mataa tokko tokko garagalchuu mirkanaa'e qaba. Meeshaalee qulqullina olaanaa qaban irraa kan hojjetaman, gubbaan guddaan kun yeroo mijataa fi yeroo dheeraa turuu ilaalchisee ulaagaa kaa'u. Akkaataan O-neck filannoowwan saayizii gurguddaa dabalataa lama qabu, bifa fi akkaataa jireenyaa keessaniif mijatu argachuuf salphaa taasisa. Akkaataa barbaaddanis ta'e mijataa barbaaddanis asitti argachuu dandeessu. Tuttuqqiin dhumaa giraafiksii anime edgy sadarkaa dabalataa vibes qabbanaawaa kan daawwattoonni yaadannoo tokko tokko akka fudhatan taasisu kenna. Japan JK Girl Anime Graphic T Shirts waliin hubannoo argadhaa har'a mallattoo keessan galmeessi.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.