Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Jastie Sleeveless Ganna Dubartoota Uffata Daraaraa Maxxansa O-Neck Boho Uffata Dheeraa Hippie Chic Casual Beach Maxi Uffata Vestidos 2022

Jastie Sleeveless Ganna Dubartoota Uffata Daraaraa Maxxansa O-Neck Boho Uffata Dheeraa Hippie Chic Casual Beach Maxi Uffata Vestidos 2022

Gatii idilee Br3,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Wantoota Uumamaa

Gosa : Yeroo hunda

Akkaataa : Boohemiyaa

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harkaa(cm) : Harka hin qabne

Guddina : S,M,L,XL

Siiluweettii : A-LINE

Tajaajila : Dropshipping, Jumlaa

Yeroo : Ganna

Yeroo : Birraa,Ganna, .

Guyyaa Gadhiifame : Qilleensaa 2021

Gosa Profaayilii : A

Gosa Paattara : Maxxansa

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sarara mormaa : O-Neck

Lakkoofsa Moodeela : Y-2685

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Raayoon

Meeshaa : Cuunfaa

Saala : DUBARTOOTA

Amala : dugda qaawwa qabu kan button,sleeveless

Gosa Uffataa : suufii

Uffata Dheerinni : Ankle-Length

Akkaataa Dizaayinii : Boho,Elegant, Casual, Awurooppaa Ameerikaa, Boohemian Beach,Salphaa,jastie

Faaya : Button

Halluuwwan : Adii

Gosa Cufiinsaa : Pullover

Maqaa Maqaa : JASTIE

Boho Style : Uffata Maaksii qarqara galaanaa Boho

Yeroo hojiirra oolu : Uffata daandii, Paartii, Qarqara galaanaa, Bittaa ,Cidha, Boqonnaa, Guyyaa Guyyaa,Jaalala

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.