Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 10

Getaddis

Qananii Silkii Scarf

Qananii Silkii Scarf

Gatii idilee Br1,706.24 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,706.24 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Luxury Silk Scarf Scarf silk qananiin nama ajaa'ibu kun dubartii kamiifuu meeshaa gaarii dha. Maxxansi fi halluun bareedaan isaa gannaaf mijataa kan taasisu yoo ta'u, huccuun miira silkii qabu ammoo lallaafaa fi uffachuuf mijataa akka ta'u taasisa. Scarf akkasumas akka shawl ykn hijaabitti uffatamuuf guddaa waan ta'eef, karaa adda addaa hedduudhaan uffatamu kan danda'u waan ta'eef.Odeeffannoo:
Omisha: Scarf Qananii
Guddinni: 180x90cm
Ulfaatina: gara 120g
Meeshaa: Polyester(Miira silk) .
Yeroo: Birraa/Ganna/Birraa/Qilleensaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.