Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 21

Getaddis

Halkan Walakkaa London Keessatti Off Shoulder Bodycon Uffata

Halkan Walakkaa London Keessatti Off Shoulder Bodycon Uffata

Gatii idilee Br6,080.53 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br6,080.53 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata ajaa'ibsiisaa fi adda ta'e halkan wal qunnamtii itti aanutti ykn taatee addaa irratti uffattu barbaadduu? Uffata Midnight In London Off Shoulder Bodycon Dress caalaa hin ilaalinaa! Uffanni bareedaan kun harka garba irraa fagaatee, bodycon bodice, fi asymmetric ruffle hemline kan mataa garagalchuu mirkanaa'e qaba. Uffanni kun %5 ispandeksii fi %95 poliyester irraa kan hojjetame yoo ta'u, diriiraa fi mijataa kan ta'e yoo ta'u, halkan sana shubbisuuf mijataa dha. Uffata galgalaa sexy ykn uffata taateewwan miidhagaa barbaaddanis, Uffanni Midnight In London Off Shoulder Bodycon Dress akka nama dinqisiisu hin shakkisiisu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.