Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Galgalaa Garba Tokko Dugda Hin Qabne Ruched Bodycon Mini Uffata Ganna 2023 Elegant Uffata Ayyaana Dhalootaa Gabaabaa Adii Gurraacha Diimaa

Uffata Galgalaa Garba Tokko Dugda Hin Qabne Ruched Bodycon Mini Uffata Ganna 2023 Elegant Uffata Ayyaana Dhalootaa Gabaabaa Adii Gurraacha Diimaa

Gatii idilee Br2,800.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,800.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Wantoota Uumamaa

Gosa : Garba garagalfame

Akkaataa : Sexy & Kilabii

Akkaataa Sleeve : Garba Tokko

Dheerinni Harkaa(cm) : Harka hin qabne

Silhouette : Qoloo

Yeroo : Ganna

Guyyaa Gadhiifame : Ganna 2023

Gosa Profaayilii : H

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sarara mormaa : Koolaa daayaagoonaalii

Model Number : uffata dubartootaa bareedaa paartii 2023 Uffata qarqara galaanaa

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Poolyester

Meeshaa : Ispandeksii

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : Qarqara

Gosa Uffataa : Faayibara Keemikaalaa

Elasticity : Cimina Ol’aanaa

Dheerinni Uffata : Jilba Ol, Mini

Faaya : Dachaafama

Gosa Cufiinsaa : Pullover

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : DGLUKE

Umurii : Umurii Waggaa 25-35

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.