Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Paantii Plaid Dubartoota Uffata Daandii Cool Girl Mudhii Olka'aa Surree harem sweatpants joggers dubartoota fe'umsa paantii dafqa korean pantalon

Paantii Plaid Dubartoota Uffata Daandii Cool Girl Mudhii Olka'aa Surree harem sweatpants joggers dubartoota fe'umsa paantii dafqa korean pantalon

Gatii idilee Br3,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Gosa Mudhii : OL'AANAA

Akkaataa : Uffata daandii irratti uffatamu

Yeroo : Birraa/Birraa

Gosa Paattara : Plaid

Akkaataa Paantii : Paantii Harem

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : A8Y142

Meeshaa : Cuunfaa,Polyester

Dheerinni : Paantii hanga jilbaatti dheeratu

Saala : DUBARTOOTA

Akkaataa Fuulduraa : Pleated

Gosa Fit : LOOSE

Gosa Uffataa : Huccuu Bal'aa

Faaya : Kiisha,PANELLED

Gosa Cufiinsaa : Mudhii Elastikii

Maqaa Maqaa : Umeko

Umurii : Umurii 18-35 Waggaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.