Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Ribbed Fitted Knit O Morma Harka Hin Qabne

Ribbed Fitted Knit O Morma Harka Hin Qabne

Gatii idilee Br2,805.20 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,805.20 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Akkaataa keessan kan vintage-inspired ribbed knit tank top kanaan agarsiisi. Meeshaa lallaafaa fi diriiru kan bakka sirrii hundatti qaxxaamuraa keessan hammatu irraa hojjetame. Siiluweetiin walsimsiifame kun O-neck dubartootaa fi cirracha harka hin qabneen kan cimfame dha. Laayibarii ykn ofuma isaatiin uffachuuf kan mijatu, taankii kun kaabinee uffata keessan keessatti waan ijoo ta'a. Chic work look argachuuf blazer uffadhu ykn uffata dhuma torbee casual ta'eef jiinii wajjin uffadhu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.