Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Ribbed Knit Morma Olka'aa Harka Hin Qabne

Ribbed Knit Morma Olka'aa Harka Hin Qabne

Gatii idilee Br2,505.82 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,505.82 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Sleeveless Ribbed Knit High Neck Top barbaachisaa bu'uuraa kaabinee uffata keessan keessatti isin barbaachisudha. Innis vintage, chic fi occassion kamiifuu mijataa dha. Sararri mormaa olka'aan kan namatti toluu fi faashinii kan ta'e yoo ta'u, huccuun ribbed knit ta'e immoo mijataa fi fakkii kan hammatudha. Gubbaan kun siree ykn jiinii keessa tucked, ykn akka ibsaatti ofuma isaatiin uffachuun baay'ee gaarii fakkaata. Ol uffattanis gadi uffattanis, Sleeveless Ribbed Knit High Neck Top kaabinee uffata keessan keessatti waan ijoo ta'uun isaa hin oolu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.