Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Runway Qilleensaa Tweed Uffata Set

Runway Qilleensaa Tweed Uffata Set

Gatii idilee Br14,477.19 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br14,477.19 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata qorraa sleek fi chic kan warra hafan irraa adda si taasisu barbaadduu? Seet Uffata Tweed Qilleensaa Runway caalaa hin ilaalinaa! Seetiin bareedaan kun jaakkeettii tiwiidii magariisa dinqisiisaa kan ibsa sequined qabu, siree walsimsiisu waliin walfaana. Uffata gaarii paartii waajjira ykn taatee ayyaanaa kamiifuu, ensemble chic fi stylish kana keessatti mataa garagalchuu keessan hin oolu. Uffata suufii makame irraa kan hojjetame jaakkeettii fi sireen lamaan isaanii ho'aa fi mijataa ta'eef sararaan kan hojjetamanidha. Jaakkeettiin kun cufiinsa buttooni tokko kan qabu yoo ta'u, sireen isaas ziippii dugda dhokate qaba. Dry clean qofa.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.