Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Sexy Backless y2k Sibiilaa Paartii Uffata Gannaa Dubartoota Beach Halkan kilabii Mini slip uffata Glitter Sequin ladies Uffata 2022 Vestidos HL

Sexy Backless y2k Sibiilaa Paartii Uffata Gannaa Dubartoota Beach Halkan kilabii Mini slip uffata Glitter Sequin ladies Uffata 2022 Vestidos HL

Gatii idilee Br4,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Wantoota Uumamaa

Gosa : Kaamisoolii

Akkaataa : Sexy & Kilabii

Akkaataa Sleeve : Garba irraa fagaatee

Dheerinni Harkaa(cm) : Harka hin qabne

Silhouette : Qoloo

Yeroo : Ganna

Guyyaa Gadhiifame : Ganna 2022

Gosa Profaayilii : A

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sarara mormaa : Halter

Lakkoofsa Moodeela : AMK-YX627

Qabiyyee Meeshaa : Fiiber uumamaa

Meeshaa : Assorted

Meeshaa : Mesh

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Uffataa : Faayibara Keemikaalaa

Dheerinni Uffata : Jilba Ol, Mini

Faaya : Daayimandii

Gosa Cufiinsaa : Lace

Maqaa Maqaa : Waaqa Dubartii sadaffaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.