Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 3

Getaddis

Sexy Bodycon Jiim Uffata qaamaa

Sexy Bodycon Jiim Uffata qaamaa

Gatii idilee Br1,687.59 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,687.59 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata sochii qaamaa kan istaayil fi mijataa ta'e barbaadduu? Sexy Bodycon Gym Bodysuit caalaa hin ilaalinaa. Jumpsuit kun meeshaa poliyester kan diriiru fi hafuura baafachuu danda'u irraa kan hojjetame yoo ta'u, sochii qaamaa ykn yeroo hunda uffachuuf mijataa taasisa. Dizaayiniin halluu jabaa kilaasikaa fi kan namatti tolu yoo ta'u, akkaataan harka hin qabne ammoo harka keessan kan toonii ta'e agarsiisa. Bodycon fit bakka sirrii hundatti curves keessan hammatee, ilaalcha sexy fi ofitti amanamummaa siif kenna. Jiim rukuttanis ta'e ergama fiigdan, Sexy Bodycon Gym Bodysuit uffata haaraa itti deemtan ta'uun isaa hin oolu.

Ispeesifikeeshinii: 1.1.
Meeshaa: Poolyester
Akkaataa: Faashinii
Saala: Dubartoota
Yeroo: Ganna
Baay'ina: 1pc
Paattara: Halluu Jajjaboo
Paakeejii Dabalatee:
1 * Dubartoota Jumpsuit

Guddina:(cm)/(inchii)
S Dheerinni: 75 / 29.53 Bust: 84 / 33.07 Mudhii: 68 / 26.77
M Dheerinni: 76 / 29.92 Bust: 88 / 34.65 Mudhii: 72 / 28.35
L Dheerinni: 77 / 30.31 Bust: 92 / 36.22 Mudhii: 76 / 29.92
XL Dheerinni: 78 / 30.71 Bust: 96 / 37.80 Mudhii: 80 / 31.50

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.