Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 9

Getaddis

Sexy Tie Dye Ruched Uffata Qaamaa

Sexy Tie Dye Ruched Uffata Qaamaa

Gatii idilee Br1,970.46 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,970.46 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Suuta tapha bashannansiisaa fi flirty ganna kana rock gochuuf barbaadduu? Sexy Tie Dye Ruched Bodysuit keenya caalaa hin ilaalinaa! Kutaan bashannansiisaa fi stylish kun guyyaa qarqara galaanaa ykn halkan magaalaa keessa ba'uuf mijataa dha. Ruched detailing figure keessan kan flatters, tie dye print ammoo tuqa dhuunfaa dabalata. Ziipper fuulduraa salphaatti seenuu fi bahuu kan taasisu yoo ta'u, harki dheeraan ammoo aduu irraa uwwisa kenna. Magaalaa haaraa qorachaa jirtus ta'e balaqqeessa tokko tokko qofa jiidhuu yoo ta'e, Sexy Tie Dye Ruched Bodysuit keenya go-to haaraa keessan ta'uun isaa hin oolu!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.