Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Buraashiin Shaampoo Saree Masaajii Siiliikoonii Lallaafaa

Buraashiin Shaampoo Saree Masaajii Siiliikoonii Lallaafaa

Gatii idilee Br948.21 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br948.21 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Buraashiin Shaampoo Saree Masaajii Siiliikoonii Lallaafaa ta'e isin beeksisna! Buraashiin silikoonii baay'ee lallaafaa ta'e kun yeroo shaampoo hojjettu hiriyyaa kee isa rifeensa qabuuf lallaafaa, boqonnaa namaaf kennu massaajii kennuudhaaf mijataa dha. Dizaayiniin boca onnee adda ta'e kun bakka dhaqqabuuf rakkisaa ta'e sana argachuuf mijataa dha, nubs textured xurii fi xurii balleessuuf baay'ee gaarii dha. Dabalataan, meeshaan silikoonii naannoodhaaf mijaawaa fi guutummaatti bineensa manaa keessaniif nageenya kan qabudha. Saree keessaniif muuxannoo yeroo dhiqannaa ispaa-malu kenniif Soft Silicone Dog Massage Shampoo Brush jedhamu fayyadamuun!

Ispeesifikeeshinii: 1.1.

Gosa: Sanduuqawwan Kuusaa fi Kuusaa
Guddinni 8.5×8.5cm 1cm=0.39 inchii dha

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.