Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 11

Getaddis

Koolaaroota Gogaa Ispaayiked Studded

Koolaaroota Gogaa Ispaayiked Studded

Gatii idilee Br1,896.94 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,896.94 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Spiked studded leather collars karaa gaarii ta'eedha qarqara tokko tokko akkaataa keessanitti dabaluudhaaf. Koolaaroonni kun gogaa qulqullina olaanaa qabu irraa kan hojjetaman yoo ta'u, ispiikeesii fi istaadiyeemii mataa garagalchuu isaanii mirkanaa'e qabu. Saree keessaniif koola haaraa barbaaddanis ta'e ilaalcha keessanitti qarqara tokko tokko dabaluu qofa yoo barbaaddan, koolaaroonni kun filannoo guddaadha.

Ispeesifikeeshinii : .
Meeshaa: Gogaa
Halluu: Akkuma suuraan mul'atutti


Saayizii : 1 .
XS: 51 * 5CM dha
S: 56*5CM dha
M: 61*5CM dha
L: 66 * 5CM dha

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.