Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 5

Getaddis

Birraa 2020 dubartootaa haaraa sadarkaa olaanaa retro uffata fooyya'e cheongsam halluu walfaallaa beekamaa hip uffata harka dheeraa

Birraa 2020 dubartootaa haaraa sadarkaa olaanaa retro uffata fooyya'e cheongsam halluu walfaallaa beekamaa hip uffata harka dheeraa

Gatii idilee Br4,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Wantoota Uumamaa

Style : Giiftii Waajjira

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harkaa(cm) : Harka harkaa

Silhouette : Qoloo

Yeroo : Birraa

Gosa Paattara : Paachwork

Sarara mormaa : Asymmetrical

Lakkoofsa Moodeela : 202019

Meeshaa : Poolisteer,Laanoon

Saala : DUBARTOOTA

Dheerinni Uffata : Giddugaleessa Re'ee

Maqaa Maqaa : SONDR

Umurii : Umurii 18-35 Waggaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.