Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Birraa Birraa Jaakkeetii Corduroy Dubartii Shamizii Dheeraa Jaakkeetii Dubartoota Button Kootii Jaakkeetii Dubartoota Faashinii Overshirt Loose Coat Dubartii 2023

Birraa Birraa Jaakkeetii Corduroy Dubartii Shamizii Dheeraa Jaakkeetii Dubartoota Button Kootii Jaakkeetii Dubartoota Faashinii Overshirt Loose Coat Dubartii 2023

Gatii idilee Br2,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Gosa : Mudhii bal’aa kan qabu

Fulbaanni : ISTANDARD

Akkaataa : Casual

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Yeroo : Birraa/Qilleensaa

Guyyaa Gadhiifamuu : FW2022

Bakka Ka'umsaa : Chaayinaa (Mainland) .

Gosa Paattara : Jajjaboo

Gosa Uffata Alaa : Jaakkeetii

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : jaakkeetii dubartootaa

Meeshaa : Poolyester

Meeshaa : Cuunfaa

Gosa Meeshaa : Uffata Alaa & Kootii

Hooded : Lakki

Saala : DUBARTOOTA

Faaya : Button

Jaakeetii Korduroy Dubartii : Jaakkeetii Qamisa Dubartoota

Koolaa : Koolaara gadi garagalchuu

Dheerinni Uffata : Yeroo hunda

Gosa Cufiinsaa : Harma Tokko

CN : Zhejiang jedhamuun beekama

Maqaa Maqaa : EPIPHLULU

Umurii : 25-34

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.