Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Ganna Puff Garba Sexy Paartii Uffata Birraa Jajjaboo Button Dheeraa Qamisa Uffata Dubartoota Elegant Turn-down Collar Waajjira Giiftii Maxi Uffata

Ganna Puff Garba Sexy Paartii Uffata Birraa Jajjaboo Button Dheeraa Qamisa Uffata Dubartoota Elegant Turn-down Collar Waajjira Giiftii Maxi Uffata

Gatii idilee Br3,650.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,650.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Wantoota Uumamaa

Gosa : Yeroo hunda

Akkaataa : vintage

Akkaataa Harkaa : Puff Sleeve

Dheerinni Harka(cm) : Gabaabaa

Siiluweettii : A-LINE

Yeroo : Ganna

Guyyaa Gadhiifamuu : Ganna 2021

Gosa Profaayilii : A

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Sarara Mormaa : Koolaara gadi garagalchuu

Lakkoofsa Moodeela : 12912

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Cuunfaa

Meeshaa : Poolyester

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : Regulai Fit

Gosa Uffataa : Brocade

Elasticity : Xiqqoo Diriirfamuu

Uffata Dheerinni : Ankle-Length

Faaya : Button

Gosa Cufiinsaa : Harma Tokko

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : ELSVIOS

Umurii : 18-24

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.