Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Suutaa Taphaa Ribbed Knitted Ganna

Suutaa Taphaa Ribbed Knitted Ganna

Gatii idilee Br1,937.16 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,937.16 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Yoo uffata tapha ho'aa fi istaayil ta'e kan ganna kana magaalattii irratti uffattu barbaaddan, sana booda Summer Ribbed Knitted Playsuit keenya caalaa hin barbaadinaa! Uffanni tapha kun huccuu ribbed knit kan mijataa fi figure-hugging irraa kan hojjetame yoo ta'u, sexy V-neckline, sleeveless design, fi bodycon fit qaba. Sararoonni halluu pop socho'aa kan dabalu yoo ta'u, paanaalii halluu jabaa bu'aa qallachuu uumu. Bakka shubbisaa rukuttanis ta'e hiriyoota keessan waliin dhugaatii dhugdanis, Summer Ribbed Knitted Playsuit keenya mataa garagalchuun isaa hin oolu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.