Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Ganna V-Neck Vintage Daraaraa Maxxansa Uffata

Ganna V-Neck Vintage Daraaraa Maxxansa Uffata

Gatii idilee Br2,467.47 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,467.47 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Boqonnaa gannaa keessan irratti fudhachuuf uffata aduu mudaa hin qabne barbaadaa jirtuu? Uffata Maxxansaa Daraaraa Vintage Ganna V-Neck Vintage bareedaa kana caalaa hin ilaalin! Uffata salphaa fi qilleensa qabu irraa kan hojjetame uffannaan kun guyyoota gannaa ho'aa ta'eef mijataa dha. Akkaataan V-neck kan namatti toluu fi kan dubartootaa yoo ta'u, mudhiin funyoo harkisaa dandeettii walsimsiisaa sirreessuu siif kenna. Siirtiin dheeraan kun maxxansaa daraaraa bareedaa ta'een kan faayame yoo ta'u, cinaacha isaa irraas kan cicciramee saalqunnamtii tuquuf. Gara qarqara galaanaa deemtanis ta'e uffata bareedaa akka uffattu qofa barbaaddanis, Uffanni Maxxansaa Daraaraa Viintaajii Ganna V-Neck kun mataa garagalchuu isaa hin oolu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.