Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

TWOTWINSTYLE Halluu Jajjaboo Kooriyaa Lama Kutaa Set Dubartoota Blazer Mudhii Ol'aanaa Belt Lace-up Qajeela Paantii Suits Dubartii 2022 Faashinii Haaraa

TWOTWINSTYLE Halluu Jajjaboo Kooriyaa Lama Kutaa Set Dubartoota Blazer Mudhii Ol'aanaa Belt Lace-up Qajeela Paantii Suits Dubartii 2022 Faashinii Haaraa

Gatii idilee Br6,500.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br6,500.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Mudhii : Mudhii Olka’aa

Style : Giiftii Waajjira

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Yeroo : Birraa/Birraa

Guyyaa Gadhiifamuu : Birraa 2021

Gosa Paattara : Jajjaboo

Akkaataa Paantii : Yeroo hunda

Dheerinni Paantii(cm) : Dheerinni Guutuu

Gosa Cufiinsa Paantii : Zipper Fly

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : TJA26486/TPA26487T01

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Cuunfaa,Polyester

Saala : DUBARTOOTA

Akkaataa Fuulduraa : Diriiraa

Gosa Fit : Yeroo hunda

Qabiyyee huccuu : 96% fi isaa ol

Gosa Uffataa : Kan hodhame

Elasticity : Xiqqoo Diriirfamuu

Faaya : Belt

Koolaa : V-Neck

Akkaataa Uffata : SLIM

Dheerinni Uffata : Yeroo hunda

CN : Zhejiang jedhamuun beekama

Maqaa Maqaa : TWOTWINSTYLE

Umurii : Umurii 18-35 Waggaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.