Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Dubartoota Oversized Hoodies Dheeraa Qilleensaa Foon Ho'aa TV Blanket kan Sleeves Kiisha Sweatshirts Furdaa Sherpa Giant Hoody Pullovers

Dubartoota Oversized Hoodies Dheeraa Qilleensaa Foon Ho'aa TV Blanket kan Sleeves Kiisha Sweatshirts Furdaa Sherpa Giant Hoody Pullovers

Gatii idilee Br3,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Gosa : Pullovers

Fulbaana : Foon hoolaa

Akkaataa : Casual

Akkaataa Sleeve : Yeroo hunda

Dheerinni Harka(cm) : Guutuu

Yeroo : Qilleensaa

Guyyaa Gadhiifame : Birraa 2021

Gosa Paattara : Paachwork

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : S25JA00203

Qabiyyee Meeshaa : Faayibara sinteetikii

Meeshaa : Poolyester

Gosa Meeshaa : Hoodies

Hooded : Eeyyee

Saala : DUBARTOOTA

Faaya : Kiisha

Koolaa : O-Neck

Akkaataa Uffata : LOOSE

Dheerinni Uffata : Dheeraa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.