Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Dubartoota Rompers Casual Loose Jumpsuits Baggy Overalls Kiisa Waliin Jajjaboo Sleeveles Straps Bandage Harem Pants Uffata Bu'uuraa Uffata

Dubartoota Rompers Casual Loose Jumpsuits Baggy Overalls Kiisa Waliin Jajjaboo Sleeveles Straps Bandage Harem Pants Uffata Bu'uuraa Uffata

Gatii idilee Br2,000.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,000.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

ISPEESIFIKEESHIINII

Gosa : Uffata utaalcha

Akkaataa : Casual

Gosa Paattara : Jajjaboo

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Lakkoofsa Moodeela : Dubartoota walumaa galatti

Meeshaa : Cuunfaa

Meeshaa : Quncee talbaa

Gosa Meeshaa : Jumpsuits & Rompers

Saala : DUBARTOOTA

Gosa Fit : LOOSE

Gosa Uffataa : Quncee Cuunfaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.